Thai  Thai

หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่แอบใน

 

หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่แอบใน

                หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่แอบใน  สัมผัสการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงแม่แอบใน ใช้วิถีชีวิตวัฒนธรรมแบบเรียบง่ายและคงความดั้งเดิม  เช่น ทอผ้า ตำข้าว การเล่นเตหน่า รำดาบ การขับกล่อมบทกลอน"ทา" "ซอ" หรือจะเป็นพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร  เช่น ผีนา  ผีฝ้าย

 

กลับไปยังหน้าสถานที่ท่องเที่ยวดอยอินทนนท์

 

 

Thai
© 2023 สงวนลิขสิทธิ์โดย บริษัทไทยทัวร์อินโฟ จำกัด โทร 02-1641001-2 email sales@choowap.com